Spårbar hemleverans från 49 kr 🚚

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter används på www.babyhack.se (nedan kallad "Webbplatsen"). Webbplatsen ägs av BabyHack AB med organisationsnummer 559473-0490 (nedan refererat till som "vi", "vår", "BabyHack" eller "oss"). Referenser till "du" eller "dig" refererar till besökaren av Webbplatsen. 


1. Allmänt

För oss på BabyHack är det viktigt att du som kund vet och känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi transparenta med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Viktigt att veta är att vi aldrig säljer vidare dina personuppgifter till andra företag.


1. 2 Definition av personuppgifter
Personuppgifter definieras som all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, adress, personnummer, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, köphistorik och IP-adress.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. 

På den här sidan beskriver vi hur och varför BabyHack behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig något beroende på om du t.ex. är webbkund eller endast nyhetsbrevsprenumerant.


2. Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

BabyHack AB, org. nr 559473-0490 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Du som kund kan alltid begära ändring, radering eller utdrag av de personuppgifter som vi lagrar i våra system. Begäran om utdrag, ändring eller radering görs till: 

BabyHack AB
[email protected]
Vikhögsvägen 55
246 31 Löddeköpinge
Sverige


3. Kategorier av uppgifter som behandlas, syfte och rättslig grund för behandling

3.1 Allmänt

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till våra samarbetspartners såsom leverantörer av kommunikationstjänster, leverantörer av systemtjänster för exempelvis drift, ärendehantering och CRM-system eller leverantörer som tillhandahåller adressuppgifter, tryck och distribution. BabyHack vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt som följer av denna integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna integritetspolicy. BabyHack ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som BabyHack behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund som vi som företag behandlar dina uppgifter.  


3.2 Kunddata som behandlas

Kontaktuppgifter

Om du gör ett köp på BabyHack.se kommer vi att samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland. Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att behandla dina köp/beställningar och eventuella returer, utbyten och klagomål som du kan ha angående ditt köp; och för att kommunicera med dig angående ditt köp och för att svara på och administrera eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående BabyHacks produkter eller tjänster. Den rättsliga grunden är att det är nödvändigt att behandla dina uppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig enligt köpeavtalet. BabyHack kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för detta ändamål. Som företag kan BabyHack också behandla dina kontaktuppgifter för att hålla dig informerad, via e-post, SMS, brev, telefon och andra sociala medier, om våra speciella evenemang eller kampanjer. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder. Du har rätt att när som helst avvisa våra marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken för avregistrering som ingår i varje meddelande eller genom att kontakta vår kundtjänst på [email protected].


Inköp och köphistorik

Om du har genomfört ett köp på BabyHack.se lagrar vi information om dina köp och returer online. Sådan information omfattar produkt, storlek, pris, leveranssätt och inköpsdatum. Vi sparar också information om dina kontaktuppgifter och tidigare köp och returer under 36 månader efter köpet för att kunna administrera returer och/eller klagomål. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att ge våra kunder snabb och effektiv service efter köpet.


Dina uppgifter behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställ­ningar och för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning. Vi delar dina personuppgifter med den leverantör som används för att leverera din försändelse från BabyHack.se. Vi erbjuder leverans med Early Bird, PostNord och Bring. Vi lagrar inte ditt personnummer eller kortnummer i våra system, även om du har angett det i kassan (Klarna Checkout). Dessa uppgifter hanteras hos Klarna, och deras dataskyddspolicy hittar du HÄR.

Om du givit samtyckte till det i samband med din beställning hos oss, kommer din e-postadress att användas till våra nyhetsbrevsutskick. Du kan närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick via en länk i nyhetsbrevet. Dock kommer din e-postadress finnas kvar i vårt system, knutet till dina beställningar.


Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Köphistorik
Betalningsinformation
IP-adress
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.


Personnummer

Om du väljer att göra din betalning med faktura kan du behöva ange ditt personnummer på vår webbplats. Ditt personnummer kommer att överföras direkt och endast vara tillgängligt för vår betaltjänstleverantör, som kommer att behandla ditt personnummer för att kunna få en kreditrapport och underlätta din betalning. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa korrekt identifiering av våra kunder för fakturaändamål och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig enligt köpeavtalet. 


3.3 Prenumeration på Nyhetsbrev

Om du prenumererar på BabyHacks nyhetsbrev kommer vi att behandla ditt namn och din e-postadress i vårt CRM-system MailShimp, i syfte för att skicka ut ett nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna skicka vårt nyhetsbrev till personer som angivit sitt samtycke till att prenumerera på vårt nyhetsbrev i utbyte mot särskilda erbjudanden, nyheter och produktplaceringar. Du har rätt att när som helst avregistrera dig på nyhetsbrev genom att klicka på länken för avprenumeration som ingår i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta kundtjänst på [email protected]. Vi skickar nyhetsbrevet tills du avregistrerat dig till nyhetsbrevstjänsten.


Vi behandlar följande uppgifter:
Namn samt e-postadress.

Laglig grund: Samtycke till nyhetsbrev.

Lagringsperiod: Tills dess du avregistrerar dig.


3.4 Kundtjänst

Om du har kontaktat BabyHack angående ett klagomål, retur eller fråga kommer konversationen att lagras så länge det är nödvändigt att administrera ditt ärende, inklusive uppföljning av ärendet inom 12 månader. Beroende på vilken typ av ärende som du kontaktar oss för kan den rättsliga grunden vara att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet. Kundtjänstärenden kan  t.ex. vara frågor inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändring av beställning eller liknande ärenden.


Vi behandlar följande uppgifter:
Namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.


3.5 Anonymiserade data

BabyHack använder anonymiserad data för marknadsföring och demografiska studier för att analysera och övervaka kundmönster för att vi ska kunna förbättra användarupplevelsen, våra produkter och tjänster på BabyHack.se.


4. Rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen).


Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
Information om eventuella fel/klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: I enlighet med lagstadgade krav.


5. Dina rättigheter 

I detta avsnitt har vi sammanfattat din registrerade rätt att begära tillgång, portabilitet, rättelse, radering av dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandling och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande [email protected]. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt.

BabyHack förbehåller sig rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna integritetsspolicy i den utsträckning som krävs för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk eller för att genomdriva våra villkor.


Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter om dig själv behandlas och, i så fall, tillgång till personuppgifter och information om bland annat ändamålet med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har varit eller kommer att lämnas ut till och den planerade tidsperiod för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta).


Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att fylla i ofullständiga uppgifter.


Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, nämligen i följande händelser:

  • När det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.
  • När vår behandling baseras på ditt samtycke och du har återkallat ditt samtycke, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter.
  • När vår behandling av dina uppgifter baseras på en legitim intresse-rättslig grund och du invänder mot sådan behandling, och det inte finns någon övervägande legitim grund för vår behandling.
  • När du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • När dina personuppgifter har behandlats olagligt.
  • När personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som gäller för oss.
  • När de personuppgifter som samlas in gäller ett barn (under 13 år) i samband med erbjudande via informationssamhällets tjänster.

Rätt till invändning – direktmarknadsföring och profilering
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, inklusive profilering, kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.


Dataportabilitet
Om vår behandling baseras på ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska tillhandahållas dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan registeransvarig.


Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


6. Hur avregistrerar jag mig från BabyHacks nyhetsbrev och e-postmeddelanden?

Om du inte längre vill ta emot BabyHacks nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta prenumerationen enligt vad som anges i den specifika kommunikationen. Det görs genom att använda länken som heter 'avsluta prenumeration', och som ingår i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden från oss. Du kan också kontakta oss via [email protected].

7. Hur länge behåller BabyHack dina uppgifter?

BabyHack kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller på annat sätt behandlades. Se punkt 3 för den specificerade lagringstiden, eller kriterierna för att bestämma lagringstiden, för BabyHacks behandling av uppgifter i förhållande till de olika ändamål som uppgifterna behandlas. Utöver den lagringstid som anges under punkt 3 ovan, vänligen notera även att: Vi kommer att behålla dina personuppgifter vid behov för att uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter ytterligare påverkas inte. 


8. Är det obligatoriskt att lämna personuppgifter?

När du handlar produkter och/eller tjänster från www.BabyHack.se informerar vi dig om vilka uppgifter som är obligatoriska genom att markera vissa fält med en symbol (*). Tillhandahållande av obligatoriska uppgifter är nödvändigt för att vi på BabyHack ska kunna uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot dig, till exempel behandla din beställning.


9. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Se vår separata cookiepolicy HÄR.


10. Ändringar

BabyHack AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. BabyHack kommer alltid att publicera den senast uppdaterade policyn på vår webbplats www.BabyHack.se, och därför uppmuntrar vi dig att granska den här sidan då och då.

Datum för senaste ändring: Mars, 2024.


11. Samtycke och tillbakadragande

Du bekräftar härmed att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy. Där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke godkänner du BabyHack ABs behandling av dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna häri. Om du vill invända mot eller återkalla ditt samtycke till någon av våra behandlingar, vänligen kontakta oss på [email protected]. Observera dock att ditt tillbakadragande av samtycke inte kommer att påverka vår rätt att behandla dina uppgifter när sådan behandling är nödvändig för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig och/eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk eller för att genomdriva våra villkor. 


12. Kontakt till personuppgiftsansvarig hos BabyHack AB 

Om du har frågor med anledning av denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

BabyHack AB, org. nr 559473-0490
Vikhögsvägen 55, 246 31 Löddeköpinge Sverige
E-post: [email protected]